[ux_banner height=”500px” video_mp4=”https://f1.media.brightcove.com/4/2924921183001/2924921183001_6092877258001_6092874439001.mp4″ video_visibility=”visible”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

EFORA & CÁC THƯƠNG HIỆU

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap]

[row style=”collapse”]

[col span=”3″ span__sm=”12″ depth=”1″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”36064″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”/thuong-hieu/efora/”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ depth=”1″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”39524″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”/thuong-hieu/brics/”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ depth=”1″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”36053″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”/thuong-hieu/anna-virgili-x-efora/”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ depth=”1″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”36061″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”/thuong-hieu/sina-cova/”]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse”]

[col span=”3″ span__sm=”12″ depth=”1″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”36062″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”/thuong-hieu/gucci/”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ depth=”1″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”39551″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”/thuong-hieu/armani/”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ depth=”1″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”39552″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”/thuong-hieu/just-cavalli/”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ depth=”1″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”39554″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”/thuong-hieu/salvatore-ferragamo/”]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse”]

[col span=”3″ span__sm=”12″ depth=”1″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”39556″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”/thuong-hieu/celine/”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ depth=”1″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”36056″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”/thuong-hieu/moschino/”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ depth=”1″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”39553″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”/thuong-hieu/diesel/”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ depth=”1″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”36063″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”/thuong-hieu/montblanc/”]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse”]

[col span=”3″ span__sm=”12″ depth=”1″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”36068″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”/thuong-hieu/dior/”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ depth=”1″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”41010″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”/thuong-hieu/dolce-gabbana/”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ depth=”1″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”41012″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”/thuong-hieu/burberry/”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ depth=”1″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”36060″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”/thuong-hieu/bossajerasu/”]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[gap]

[ux_banner_grid spacing=”collapse” height=”860″ width=”full-width”]

[col_grid span=”6″ span__sm=”13″ height=”2-3″]

[ux_banner height=”500px” bg=”39161″ bg_color=”rgb(87, 101, 117)” hover=”zoom” link=”/thuong-hieu/gucci/”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ span__sm=”13″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”39166″ hover=”zoom” link=”/thuong-hieu/brics/”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ span__sm=”14″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”39153″ bg_color=”rgb(255, 81, 81)” hover=”zoom” link=”/thuong-hieu/montblanc/”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”6″ span__sm=”13″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”500px” bg=”39158″ hover=”zoom” link=”/thuong-hieu/guillermo-mariotto-x-anna-virgili/”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ span__sm=”13″ height=”1-3″]

[ux_banner height=”500px” bg=”39160″ hover=”zoom” link=”/thuong-hieu/armani/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ span__sm=”12″ height=”1-3″]

[ux_banner height=”500px” bg=”39155″ bg_color=”rgb(246, 246, 246)” hover=”zoom” link=”/salvatore-ferragamo/”]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]
[ux_banner height=”346px” bg=”30104″ bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.71)”]

[text_box text_color=”dark” position_x=”50″ position_y=”50″]

[gap height=”38px”]

HÃY GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG HÀNG HIỆU VĂN MINH CỦA EFORA

Vui lòng nhập email để nhận được thông tin mới nhất về khuyến mãi, các bài viết hữu ích về thời trang tuyệt vời từ các chuyên gia của chúng tôi.

Ngoài ra, bạn sẽ nhìn thấy mức giá ưu đãi chỉ dành riêng cho thành viên

 

[button text=”Đăng ký” size=”large” radius=”99″ link=”/my-account/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

Main Menu