[row width=”full-width”]

[col span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”107%” bg=”42534″ bg_size=”original” bg_pos=”100%100%” link=”/my-account/” video_visibility=”show-for-medium” visibility=”show-for-small”]

[text_box width__sm=”98″ position_x=”100″ position_x__sm=”50″ position_y=”90″ position_y__sm=”100″ bg=”rgba(239, 239, 239, 0.75)” depth=”2″ depth_hover=”4″ border=”1px 1px 1px 1px” border_color__sm=”rgb(249, 155, 124)” visibility=”show-for-small”]

SẢN PHẨM GIÁ TỐT

 Efora xin giới thiệu một số sản phẩm thuộc chuyên mục GIÁ TỐT. Tại đây bạn dễ dàng lựa chọn cho mình và người thân những sản phẩm thời trang yêu thích với một chi phí hết sức hợp lý. Hãy đem lại niềm vui cho bản thân và những người xung quanh mình bạn nhé!

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”600px” bg=”43686″ bg_size=”original” bg_pos=”100%100%” link=”/my-account/” video_visibility=”visible” visibility=”hide-for-medium”]

[text_box width=”50″ position_x=”100″ position_y=”70″ text_depth=”2″ depth=”3″ depth_hover=”3″]

SẢN PHẨM GIÁ TỐT

Sina Cova xin giới thiệu một số sản phẩm thuộc chuyên mục GIÁ TỐT. Tại đây bạn dễ dàng lựa chọn cho mình và người thân những sản phẩm thời trang yêu thích với một chi phí hết sức hợp lý. Hãy đem lại niềm vui cho bản thân và những người xung quanh mình bạn nhé!

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[ux_products style=”bounce” type=”masonry” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ depth_hover=”2″ equalize_box=”true” cat=”615″ products=”30″ orderby=”sales” show=”onsale” out_of_stock=”exclude” image_hover=”zoom” visibility=”show-for-small”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_banner height=”350px” bg=”43658″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.33)” border=”2px 2px 2px 2px” border_color=”rgb(249, 240, 240)” link=”/km-canvas/”]

[text_box width__sm=”86″ position_x=”100″ position_x__sm=”100″ position_y=”75″ position_y__sm=”100″]

SẢN PHẨM CANVAS

[button text=”Xem tất cả”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span__sm=”12″]

[ux_products style=”bounce” type=”masonry” depth_hover=”2″ cat=”847″ out_of_stock=”exclude” visibility=”hide-for-small”]

[/col]

[/row]
[divider align=”center”]

[row]

[col span__sm=”12″ divider=”0″]

[ux_banner height=”367px” bg=”43452″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.32)” link=”/km-da-that/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”30″]

SẢN PHẨM DA THẬT

[button text=”Xem tất cả”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_products style=”bounce” type=”masonry” depth_hover=”2″ cat=”848″ out_of_stock=”exclude” visibility=”hide-for-small”]

[/col]

[/row]
[section video_visibility=”visible” visibility=”hide-for-small”]

[tabgroup title=”Sản phẩm nữ” style=”tabs” align=”center” visibility=”hide-for-small”]

[tab title=”Ví Nữ”]

[ux_products style=”bounce” type=”masonry” columns=”5″ equalize_box=”true” cat=”97″ products=”10″ orderby=”date” out_of_stock=”exclude”]

[/tab]
[tab title=”Ví Cầm Tay”]

[ux_products style=”bounce” type=”masonry” columns=”5″ equalize_box=”true” cat=”107″ products=”10″ orderby=”date” out_of_stock=”exclude”]

[/tab]
[tab title=”Túi Xách Công Sở”]

[ux_products type=”masonry” columns=”5″ cat=”72″ products=”10″ show=”onsale”]

[/tab]
[tab title=”Túi Đựng Laptop”]

[ux_products type=”masonry” columns=”5″ cat=”88″ products=”10″ out_of_stock=”exclude”]

[/tab]
[tab title=”Túi Đeo Chéo”]

[ux_products type=”masonry” columns=”5″ cat=”91″ products=”10″]

[/tab]
[tab title=”Thắt Lưng Nữ”]

[ux_products style=”bounce” type=”masonry” columns=”5″ cat=”77″ products=”10″ out_of_stock=”exclude”]

[/tab]
[tab title=”Túi Cầm Tay”]

[ux_products style=”bounce” type=”masonry” columns=”5″ cat=”99″ products=”10″ show=”onsale”]

[/tab]

[/tabgroup]

[/section]
[section label=”mobile” visibility=”show-for-small”]

[tabgroup title=”Sản phẩm nữ” style=”pills” type=”vertical” align=”center”]

[tab title=”Ví Nữ”]

[ux_products style=”bounce” type=”masonry” columns=”5″ columns__sm=”1″ equalize_box=”true” cat=”97″ products=”10″ orderby=”date” show=”onsale” out_of_stock=”exclude”]

[/tab]
[tab title=”Ví Cầm Tay”]

[ux_products style=”bounce” type=”masonry” columns=”5″ columns__sm=”1″ equalize_box=”true” cat=”107″ products=”10″ orderby=”date” show=”onsale” out_of_stock=”exclude”]

[/tab]
[tab title=”Túi Xách Công Sở”]

[ux_products type=”masonry” col_spacing=”xsmall” columns=”5″ columns__sm=”1″ cat=”72″ products=”10″]

[/tab]
[tab title=”Túi Đựng Laptop”]

[ux_products style=”bounce” type=”masonry” columns=”5″ columns__sm=”1″ cat=”88″ products=”10″ out_of_stock=”exclude”]

[/tab]
[tab title=”Túi Đeo Chéo”]

[ux_products style=”bounce” type=”masonry” columns=”5″ columns__sm=”1″ cat=”91″ products=”10″]

[/tab]
[tab title=”Túi Cầm Tay”]

[ux_products type=”masonry” columns=”5″ columns__sm=”1″ cat=”99″ products=”10″]

[/tab]
[tab title=”Thắt Lưng Nữ”]

[ux_products style=”bounce” type=”masonry” columns=”2″ columns__sm=”1″ cat=”77″ products=”10″ out_of_stock=”exclude”]

[/tab]

[/tabgroup]

[/section]
[section label=”Cặp Xách Nam” visibility=”hide-for-small”]

[tabgroup title=”SẢN PHẨM NAM” style=”tabs” align=”center” visibility=”hide-for-small”]

[tab title=”vÍ NAM”]

[ux_products style=”bounce” type=”masonry” columns=”5″ equalize_box=”true” cat=”95″ products=”10″ orderby=”date” out_of_stock=”exclude”]

[/tab]
[tab title=”THẮT LƯNG NAM”]

[ux_products style=”bounce” type=”masonry” columns=”5″ equalize_box=”true” cat=”78,397″ products=”10″ out_of_stock=”exclude”]

[/tab]
[tab title=”Cặp Đeo Chéo”]

[ux_products type=”masonry” columns=”5″ cat=”74″ products=”5″]

[/tab]
[tab title=”Cặp Laptop Khóa Kéo”]

[ux_products style=”bounce” type=”masonry” columns=”5″ cat=”87″ products=”5″ out_of_stock=”exclude”]

[/tab]

[/tabgroup]

[/section]
[section label=”mobile” visibility=”show-for-small”]

[tabgroup title=”SẢN PHẨM NAM” style=”pills” type=”vertical” align=”center”]

[tab title=”vÍ NAM”]

[ux_products style=”bounce” type=”masonry” columns=”5″ columns__sm=”1″ equalize_box=”true” cat=”95″ products=”10″ orderby=”date” show=”onsale” out_of_stock=”exclude”]

[/tab]
[tab title=”THẮT LƯNG NAM”]

[ux_products style=”bounce” type=”masonry” columns=”5″ columns__sm=”1″ equalize_box=”true” cat=”78,397″ products=”10″ show=”onsale” out_of_stock=”exclude”]

[/tab]
[tab title=”Cặp Đeo Chéo”]

[ux_products style=”bounce” type=”masonry” columns=”5″ columns__sm=”1″ cat=”74″ products=”5″]

[/tab]
[tab title=”Cặp Laptop Khóa Kéo”]

[ux_products style=”bounce” type=”masonry” columns=”5″ columns__sm=”1″ cat=”87″ products=”5″ out_of_stock=”exclude”]

[/tab]
[tab title=”Cặp Laptop Khóa Số”]

[ux_products style=”bounce” type=”masonry” columns=”5″ columns__sm=”1″ cat=”75″ products=”5″]

[/tab]

[/tabgroup]

[/section]

Main Menu